Descriere servicii

Ca parte integranta a pachetului de servicii de administrare, PayLogic va desemna un consultant dedicat, a carui responsabilitate primara va fi preluarea si solutionarea tuturor solicitarilor de prelucrare si/ sau procesare a datelor provenite de la reprezentantul desemnat al companiei dvs. Activitatile principale vor include, fara a se limita la, urmatoarele:

 

Intocmirea documentelor de personal (contracte de munca, informari, acte aditionale, decizii de incetare/ suspendare) pe baza template-urilor agreate in faza de implementare;

Inregistrarea datelor in REVISAL – cu respectarea termenelor in vigoare – a tuturor informatiilor prevazute in Codul Muncii;

Emiterea de adeverinte non-salariale si salariale pentru toti angajatii companiei (incluzand adeverinta de vechime) si transmiterea acestora cu o freventa ce urmeaza a fi agreata de comun acord in faza de implementare;

Monitorizarea si actualizarea bazei de date de personal si livrarea unui raport complet  si  corect  ce  evidentiaza  toate  fluxurile  specifice activitatii de administrare (intrari, modificari, iesiri);

Revizuirea periodica a dosarelor de personal – cu o frecventa ce urmeaza a fi agreata de comun acord;

Mentinerea istoricului angajatilor pentru emiterea adeverintelor de vechime precum si pentru realizarea de rapoarte statistice;

Asistenta in cazul unor eventuale controale.