Descriere servicii

Ca parte integranta a pachetului de servicii de management al pontajului, PayLogic va desemna un consultant dedicat, a carui responsabilitate primara va fi urmarirea si respectarea calandarului de activitati agreat in cadrul fazei de analiza- implementare, precum si solutionarea tuturor solicitarilor de prelucrare si/ sau procesare a datelor provenite de la reprezentantul desemnat al companiei dvs. Activitatile principale vor include, fara a se limita la, urmatoarele:

 

Emiterea  periodica  a  fisierelor  de  pontare  pe  baza  intrarilor,  iesirilor  si modificarilor de norma de lucru din luna;

Interpretarea  pontajului  generat  de  sistemele  informatice  implementate  (ex: sisteme de cartele) si validarea acestuia cu managerii operationali;

Consolidarea situatiei pontajului pe centre de cost/ proiecte,etc.;

Colectarea,   consolidarea   (aplicare   reguli   calcul   conform   legislatie   in   vigoare)   si procesarea pontajului (pe baza de reguli stabilite conform lege si proceduri interne);

Verificarea  cererilor  de  concediu  si/  sau  a  absentelor  nemotivate  si validarea acestora cu managerii operationali fie prin sistem on-line de aprobare, fie pe baza de centralizator al perioadei de referinta;

Importul  si  procesarea  fisierelor  de  pontaj  consolidat  pentru  perioada  de referinta, cu aplicarea automata a regulilor de validare si control;

Verificarea conformitatii legislative in intocmirea pontajelor;

Calculul periodic al disponibilului de zile de concediu;

Furnizarea informatiilor catre angajatii companiei cu privire la modul de calcul  al  veniturilor  aferente  diferitelor  tipuri  de  ore  precum  si a modului de impozitare al acestora;

Emiterea  raportului  periodic  de  absenteism  pentru  evaluarea  motivatiei angajatilor.