Descriere servicii

Una dintre cele mai importante modificari aduse de Codul Muncii se refera la introducerea  obiectivelor  de  performanta  individuala  si  a  criteriilor  de  evaluare  a activitatii angajatilor, în functie de care se poate decide concedierea unui salariat pe motiv de necorespundere profesionala. În forma modificata a Codului Muncii se introduc o serie de prevederi care privesc (1) obiectivele de performanta individuala si (2) criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului si procedura de evaluare aferenta. Pachetul de servicii dedicat managementului performantei include, fara a se limita, urmatoarele activitati/ livrabile:

Revizuirea REGULAMENTULUI de ORDINE INTERNA cu includerea elementelor legate de managementul performantei angajatilor.

O  sesiune  de  workshop  pentru  întelegerea  pârghiilor  si  sistemelor  de  evaluare specifice companiei dvs.;

Realizarea unei propuneri pentru articolul suplimentar ce urmeaza a fi introdus în contractul general de munca, precum si în Regulamentul de ordine interna;

Asistenta legislativa pentru finalizarea prevederilor stipulate în contract precum si a modului în care acestea se conjuga la nivel individual;

Genererea actelor aditionale, în conformitate cu noile prevederi;

Întocmirea/ Revizuirea fiselor de post, cu includerea specifica a atributiilor postului, în vederea optimizarii sistemelor de evaluare a performantei;

Construirea  si  livrarea  unui  draft  de  fisa  de  post  cu  evidentierea  criteriilor  de performanta;

O sesiune de consultanta tip workshop cu reprezentantii companiei dvs. (durata estimata – 2 ore);

Finalizarea fiselor de post în urma sesiunii de analiza;

Evaluarea periodica si sistematica a angajatilor cu job-ul si rolul pe care il joaca in companie.