Descriere servicii

Ca parte integranta a pachetului de servicii de procesare calcul salarial, PayLogic va desemna un consultant dedicat, a carui responsabilitate primara va fi urmarirea si respectarea calandarului de activitati agreat in cadrul fazei de analiza- implementare, precum si solutionarea tuturor solicitarilor de prelucrare si/ sau procesare a datelor provenite de la reprezentantul desemnat al companiei dvs. Activitatile principale vor include, fara a se limita la, urmatoarele:

Receptionarea  si  prelucrarea  pontajelor transmise de catre reprezentantul desemnat al companiei dvs.;
Prelucrarea si procesare datelor de personal: intrari/ modificari/ incetari/ suspendari;
Monitorizarea  si  actualizarea  numarului  de  zile  de  concediu  pentru fiecare angajat activ;
Monitorizarea  contractelor  de  munca  pe  perioada  determinata  si raportarea contractelor care expira in vederea deciziei de prelungire/ incetare;
Receptionarea si procesarea concediilor medicale;
Intocmirea statului – pe baza specificatiilor si procedurilor agreate;
Intocmirea notei contabile;
Intocmirea   si   depunerea   declaratiilor   lunare/  anuale  prevazute  de legislatia in vigoare;
Intocmirea  rapoartelor  standard  si  livrarea  acestora  in  formatul  agreat,  la termenul agreat (rapoarte pe centre de cost, puncte de lucru, locuri de plata etc);
Actualizarea modelului de calcul al impozitelor/ deducerilor/ contributiilor  la prevederile legale in vigoare;
Generarea si furnizarea fluturasilor in formatul agreat in faza de analiza – implementare.