Descriere servicii

In calitate de furnizor de servicii profesionale aferente proceselor de management al resurselor umane, PayLogic isi concentreaza eforturile in doua directii:

Livrarea  de  servicii  profesionale  aferente  activitatilor  cu  caracter  tranzactional (administrarea de personal si/ sau calculul salarial) – model bazat pe experienta si expertiza in domeniu;

Livrarea  de  servicii  cu  valoare  adaugata,  cu  impact  direct  asupra  proceselor  de business specifice companiei dvs.

Serviciile profesionale de raportare PayLogic presupun transmiterea urmatorilor parametri pentru confirmare/ aprobare: tip raport, continut raport, timp de livrare, frecventa de transmitere, cost de livrare.

Tipurile de rapoarte pe care PayLogic le poate furniza ca parte a serviciilor oferite sunt:

  • Rapoarte de proces
  • Rapoarte de verificare/ atentionare
  • Rapoarte statistice
  • Rapoarte de istoric
  • Rapoarte de previziuni si estimari
  • Rapoarte referitoare la datele angajatilor (ex: grad de completare al datelor in baza de date, remindere de update, etc)